Hyundai Việt Hàn

Bảng giá

HYUNDAI GRAND I10 HATCHBACK

Mẫu Xe Giá bán (VAT) Khuyến Mãi Trả Trước Góp hàng tháng
Grand I10 Hatchback 1.2 MT Base 330.000.000 10.000.000 123.000.000 5.100.000
Grand I10 Hatchback 1.2 MT 370.000.000 10.000.000 136.000.000 5.700.000
Grand I10 Hatchback 1.2 AT 405.000.000 10.000.000 146.000.000 6.200.000

HYUNDAI GRAND I10 SEDAN

Mẫu Xe Giá bán (VAT) Khuyến Mãi Trả Trước Góp hàng tháng
Grand I10 Sedan 1.2 MT Base 350.000.000 10.000.000 128.000.000 5.400.000
Grand I10 Sedan 1.2 MT 390.000.000 10.000.000 140.000.000 6.000.000
Grand I10 Sedan 1.2 AT 415.000.000 10.000.000 148.000.000 6.400.000

HYUNDAI ACCENT

Mẫu Xe Giá bán (VAT) Khuyến Mãi Trả Trước Góp hàng tháng
Accent 1.4 MT Tiêu chuẩn 435.000.000 10.000.000 154.000.000 6.700.000
Accent 1.4 MT Gia đình 480.000.000 10.000.000 169.000.000 7.400.000
Accent 1.4 AT Tiêu chuẩn 510.000.000 10.000.000 177.000.000 7.900.000
Accent 1.4 AT Đặc biệt 550.000.000 10.000.000 189.000.000 8.500.000

HYUNDAI ELANTRA

Mẫu Xe Giá bán (VAT) Khuyến Mãi Trả Trước Góp hàng tháng
Elantra 1.6 MT 580.000.000 15.000.000 220.000.000 8.900.000
Elantra 1.6 AT 655.000.000 15.000.000 245.000.000 10.000.000
Elantra 2.0AT 699.000.000 15.000.000 260.000.000 10.800.000
Elantra Sport 769.000.000 15.000.000 283.000.000 11.900.000

HYUNDAI KONA

Mẫu Xe Giá bán (VAT) Khuyến Mãi Trả Trước Góp hàng tháng
Kona 2.0 Tiêu chuẩn 625.000.000 10.000.000 214.000.000 9.600.000
Kona 2.0 Đặc biệt 685.000.000 10.000.000 232.000.000 10.600.000
Kona 1.6 Turbo 735.000.000 10.000.000 248.000.000 11.400.000

HYUNDAI TUCSON

Mẫu Xe Giá bán (VAT) Khuyến Mãi Trả Trước Góp hàng tháng
Tucson 2.0 Tiêu chuẩn 799.000.000 15.000.000 268.000.000 12.200.000
Tucson 2.0 Đặc biệt 878.000.000 15.000.000 293.000.000 13.000.000
Tucson 1.6 Turbo 932.000.000 15.000.000 310.000.000 14.200.000
Tucson 2.0 Máy dầu 940.000.000 15.000.000 313.000.000 14.500.000

HYUNDAI SANTAFE

Mẫu Xe Giá bán (VAT) Khuyến Mãi Trả Trước Góp hàng tháng
Santafe 2.4 Xăng Tiêu chuẩn 1.045.000.000 50.000.000 307.000.000 16.000.000
Santafe 2.4 Xăng Đặc Biệt 1.195.000.000 50.000.000 403.000.000 18.000.000
Santafe 2.4 Xăng Cao cấp 1.235.000.000 50.000.000 407.000.000 23.000.000
Santafe 2.2 Dầu Tiêu chuẩn 1.105.000.000 50.000.000 371.000.000 17.000.000
Santafe 2.2 Dầu Đặc biệt 1.255.000.000 50.000.000 413.000.000 19.000.000
Santafe 2.2 Dầu Cao cấp 1.295.000.000 50.000.000 426.000.000 24.000.000

HYUNDAI SOLATI

Mẫu Xe Giá bán (VAT) Khuyến Mãi Trả Trước Góp hàng tháng
Hyundai Solati 1.030.000.000 50.000.000 350.000.000 10.000.000

HYUNDAI SOLATI

Mẫu Xe Giá bán (VAT) Khuyến Mãi Trả Trước Góp hàng tháng
Hyundai Starex CT 670.000.000 30.000.000 200.000.000 8.500.000

HYUNDAI H-150

Mẫu Xe Giá bán (VAT) Khuyến Mãi Trả Trước Góp hàng tháng
Hyundai H-150 375.000.000 30.000.000 120.000.000 6.000.000

0916102639

WordPress Theme by RichWP